Идеята зад PMM Vasco Emergency Team

Polish Medical Mission и Vasco Electronics обединиха усилията си и след 3 месеца продължителна подготовка, те създават спасителен екип за бързо реагиране. Неговата мисия е да предоставя медицинска помощ на хора по света в рамките на 24-48 часа след природно бедствие или хуманитарна криза.

И двете организации споделят целта си да помагат на хората: PMM предоставя медицинска помощ по целия свят от 23 години, докато мисията на Vasco Electronics е да улеснява междуличностната комуникация и да разбива езиковите бариери. Освен това главният изпълнителен директор Мачей Гуралски също е опитен парамедик, който винаги е готов да помага на нуждаещите се. Така се роди инициативата за създаване на екип.

„Vasco Electronics ще подкрепи развиващ се екип в областта на организацията и планирането на спасителните действия, както и съхранението и закупуването на оборудване/лекарства. Ние също така ще популяризираме действията на екипа на местно и глобално ниво, включително планирането и реализирането на набиране на средства. Не на последно място , възнамеряваме да финансираме обучението на Екипа – както в рамките на професионалното развитие, така и по отношение на принципите на безопасност на мисиите, биологични и терористични заплахи, както и избрани аспекти на спешната, тропическата и туристическата медицина“, казва Мачей Гуралски, главен изпълнителен директор на Vasco Electronics, опитен фелдшер и ръководител на спешен екип.

Мисията на Екипа

След продължителна подготовка започва набирането на PMM Vasco Emergency Team. Основната му задача е да достигне до места, засегнати от природни бедствия и хуманитарни кризи. За да предостави възможно най-добрата помощ, PMM Vasco Emergency Team ще се състои от професионално обучен медицински персонал с достъп до собствено оборудване и логистика. Работата на Екипа ще бъде подчинена на директивите на Световната здравна организация. В допълнение, членовете на екипа за спешна помощ ще имат достъп до обучение, както медицинско, така и немедицинско, за непрекъснато подобряване на своите компетенции.

Нашата работа

Ние действаме, когато местните медицински служби не са в състояние да реагират бързо и ефективно. Достигаме до места, засегнати от бедствия и хуманитарни катастрофи в рамките на 24-48 часа след събитието.

Поради световната ситуация първата ни задача ще бъде да помогнем на пострадалите от войната в Украйна. Това обаче е само първата стъпка от нашата мисия. Още през тази година планираме да отидем в Африка с хуманитарна помощ. В крайна сметка заедно с нас ще стигнете с помощ до бежански лагери и ще участвате в спешни операции.

В допълнение към бързото реагиране при извънредни ситуации, PMM Vasco Emergency Team ще участва в дългосрочни проекти, които могат да окажат влияние върху ситуацията в много страни по света.

Относно екипа

Във Vasco Electronics споделяме страстта на Polish Medical Mission, но също така откритостта на съзнанието и стремежа да помагаме на хората.

Така се ражда PMM Vasco Emergency Team, чиято основна мисия е да помага на хората по целия свят, предимно в извънредни ситуации.

На всеки етап от съществуването на екипа PMM ще споделя опит, за да може персоналът да изпълнява задълженията си по възможно най-добрия начин и в съответствие със стандартите на Световната Здравна Организация (СЗО). Ние от Vasco Electronics се ангажираме да съфинансираме обучението на екипа, така че той винаги да може да осигури най-висококачествена помощ.

Екипът има за цел да обедини енергични, отворени хора с мисия за облекчаване на човешкото страдание. Изпълнени сме с надежда, че нашите действия могат да окажат реално въздействие върху нашия свят.