Условия за ползване

Магазинът vasco-electronics.bg, наричан от тук нататък Магазин, е собственост на и се управлява от Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. със седалище в Kraków, Poland, al. 29 Listopada 20, вписан в регистъра на предприемачите на регистъра на Националния съд (KRS) под KRS No: 0000421705, REGON (бизнес регистрационен номер): 122581850, с ЕС ДДС номер: PL 6772369151.

 1. Условия за ползване на магазина
  1. Използваните в Общите условия термини са със следното значение
   1. Клиент – физическо лице, юридическо лице или организация, което не е юридическо лице и на която е възложена юридическа възможност въз основа на специални разпоредби, която закупува продукти и дава поръчки като част от Магазина;
   2. Потребител - физическо лице, което при сделки действа за цели, които не са свързани с неговата търговска, икономическа или професионална дейност;
   3. Условия за ползване - тези условия за ползване за осигуряване на е-услуги са част от магазина vasco-electronics.bg;
   4. Магазин - интернет услугата достъпна на: vasco-electronics.bg където клиентът може да осъществява покупки;
   5. Продукти - продукти, представени в e-магазина;
   6. Договор за продажба - споразумението, съгласно което продавачът се задължава да прехвърли собствеността на предмети към купувача и да предаде предмета на купувача, а купувачът се задължава да получи този предмет и да заплати цената на продавача използвайки електронният магазин, сключен от и между: Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. и Клиентът, сключен с използването на услугата на електронния магазин;
   7. Поръчка - изявлението на Клиента с цел пряко сключване на Договор за продажба, като посочва вида, количеството и цената на стоките.
  2. Общи условия
   1. Продажбата се извършва в Магазина в съответствие с правилата, представени по-долу.
   2. Тези Общи условия са регламентите, посочени в Директива 2000/31 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното общество, по-специално електронната търговия, във вътрешния пазар от 8 юни 2000 г. (O.J. UE.L No 178, страница 1) и член 8 от Наредба от 18 юли 2002 г. за предоставяне на услуги по електронен път (Правен журнал от 2002 г., № 144, точка 1204, изменена, наричана по-нататък „актът за предоставяне на услуги по електронен път ”).
   3. Клиентът, който поръчва в Магазина, трябва да се запознае с настоящите Общи условия прочитайки ги. В момента на подаване на Поръчката, Клиентът ще бъде помолен да приеме разпоредбите на настоящите Общи условия чрез споделената функционалност, т.е. квадратче за отметка.
   4. Клиентите могат да получат достъп до тези Общи условия всеки път чрез препратка, публикувана на началната страница на Магазина: https://vasco-electronics.bg/pravila-i-uslovija и те могат да го заредят информацията и да го подготвят разпечатка.
   5. Данните относно продуктите, предоставени на уебсайтовете на Магазина, включително, но не само тяхното описание, технически параметри и експлоатационни параметри и техните цени, имат информативен характер и представляват покана за сключване на споразумение, а не оферта.
  3. Правилата за използване на електронния магазин и процедурата за сключване на Договора за продажба
   1. Поръчките за продуктите, предлагани на уебсайта на магазина, могат да бъдат направени по телефон или електронна поща.
   2. Поръчките могат да бъдат направени на vasco-electronics.bg и по електронна поща 24/7. Телефонните поръчки могат да бъдат направени по време на часовете, предоставени в раздел “Контакти”.
   3. За да сключите Договора за продажба е необходимо да отидете на vasco-electronics.bg, да изберете стоки, да добавите избраните стоки в количката и да предприемете последващи дейности въз основа на съобщенията, показани на Клиента и друга информация, достъпна на уебсайта.
   4. По време на извършване на Поръчката - до натискане на бутона „Поръчай и плати“ - Клиентът има възможност за промяна на въведените данни и избрани Стоки. За тази цел е необходимо да се следват съобщенията, показани на Клиента и информация, достъпна на уебсайта.
   5. Когато Клиентът, използващ електронния магазин, предоставя всички необходими данни, се показва преглед на поръчката. Прегледът на направената поръчка ще включва информация относно следното:
    1. поръчан продукт;
    2. единицата и общата цена за поръчаните продукти или услуги, включително разходи за доставка и допълнителни разходи (ако има такива);
    3. избрания начин на плащане;
    4. избраният метод на доставка.
   6. Подаването на Поръчката от Клиента представлява волеизявление за сключване на Договора за продажба с Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. в съответствие с прочитането на настоящите Общи условия.
   7. Споразумението се счита за сключено, когато Клиентът натисне бутона „Поръчай и плати“.
   8. След като направи Поръчката, Клиентът ще получи имейл, озаглавен „Потвърждение на поръчката“, включително окончателното потвърждение на всички съществени елементи от Поръчката.
   9. Споразумението за продажба се сключва на английски език в съответствие с Общите условия.
   10. Недопустимо е Клиентът да публикува незаконно съдържание като част от услугите на Магазина.
   11. Клиентът е длъжен да използва уебсайта на Магазина по начин, съобразен със закона и при зачитане на личните права и интелектуалната собственост на Магазина и на трети лица.
   12. Клиентът е длъжен да спазва забраната за злоупотреба с електронни средства за комуникация и да не доставя чрез или до системите на магазина следното съдържание:
    1. изразяващо се в нарушаване на работата или претоварване на системите или системите на магазина на други организации, участващи пряко или косвено в предоставянето на услуги по електронен път;
    2. изразяващо се в нарушаване на личните права на трети лица или законни интереси на магазина, нарушаване на общоприложимите социални норми или добри практики;
    3. изразяващо се несъвместимост с общоприложимите разпоредби на закона.
  4. Плащане и доставка
   1. Всички цени, посочени в Магазина са в Български лев (BGN) и включват ДДС 23%. Посочената цена за всеки продукт е обвързваща при подаване на поръчката. Разходите за доставка са добавени към посочените цени. Разходите за доставка са добавени към общата сума при завършване на поръчката.
   2. Разходите за доставка са посочени преди пoдаването на Поръчката.
   3. Пратките се доставят с UPS. При доставка до България, доставката отнема 3-6 работни дни. При доставка в чужбина, доставката отнема до 14 работни дни.
   4. Цени на пратките:
    1. UPS Стандартна доставка - 0 лв;
    2. UUPS Експресна доставка - 80 лв.
   5. Плащанията за пазаруване и доставка в Магазина могат да се извършат по следните начини:
    1. плащане при доставка;
    2. авансов банков превод по полската банкова сметка на Vasco Electronics;
    3. кредитна или дебитна карта през Saferpay услуга осигурена от Six Payment Services.
   6. Всяка поръчка се изпълнява заедно с издаване на съответната фактура, потвърждаваща сумата на покупката и уточняваща закупените продукти.
   7. Сключването на Споразумението се потвърждава от Магазина незабавно на траен носител на данни не по-късно от доставката на предметите.
  5. Информация за обработка на лични данни

   Компанията Vasco Electronics полага всички усилия за защита на Вашите лични данни. За да получите информация за обработката на лични данни и нашата политика за бисквитки, Ви каним да прочетете нашата политика за поверителност.

  6. Връщане на стоки и отказ от Договора
   1. Потребителят разполага с правото да се откаже от споразумението за покупка на стоки в Електронния магазин в рамките на 14 дни от получаването на пратката, без да посочва причини.
   2. Времето за отказ от Договора изтича след 14 дни от датата, на която Клиентът е придобил предметите или на която трето лице, различно от куриера и посочено от Клиента, е придобило тези предметите.
   3. Отказът от Договора трябва да има форма на недвусмислено волеизявление, подадено в писмена форма по електронна поща, традиционна поща или по телефона. Подробна процедура за отказ от Договора и примерен формуляр за отказ от от Договора включена в подстраницата „Връщания“.
   4. Потребителят трябва да изпрати обратно предмета в рамките на 14 дни от датата на отказ от Договора на следния адрес: Vasco Electronics, al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, Poland, Информация за връщане на стоки може да бъде предоставена на: info@vasco-electronics.bg или по телефонен номер 0889668740.
   5. Ще изпратим потвърждението на Потребителя относно получаването на информация за отказ от Договора на траен носител на данни, под формата на електронно писмо, веднага след получаване на недвусмислено волеизявление за отказ от Договора.
   6. Разходите за изпращане на върнатите стоки се поемат от Потребителя.
   7. Ако Потребителят е избрал начин на доставка, различен от най-евтиния, предлаган от Магазина, Магазинът не е длъжен да възстанови на Потребителя тези допълнителните разходи.
   8. Разпоредбите на точки 6.1-6.7 не се прилагат за доставката на цифрово съдържание, ако Потребителят се съгласи с доставката на цифровото съдържание преди изтичане на срока за отказ от Договора.
  7. Рекламации
   1. Магазинът е длъжен да достави стоките без дефекти.
   2. Магазинът, като продавач, носи отговорност пред Клиента, който е потребител, за несъответствието на продукта, закупен от такъв потребител, със Договора за продажба, в обхвата, посочен в правилата относно специалните условия на потребителска продажба.
   3. Оплакванията, произтичащи от нарушаване на правата на Клиента, гарантирани от закона или въз основа на тези Условия на ползване, трябва да се насочват към: info@vasco-electronics.bg или по телефонен номер 0889668740. или по пощата на следния адрес: Vasco Electronics, al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, Poland.
   4. Магазинът ще отговори на жалбата на Клиента незабавно, не по-късно от 14 календарни дни след подаването му. Ако Магазинът не отговори в горепосочения срок, това означава, че Продавачът е приел жалбата като основателна.
   5. За да се улесни процедурата за подаване на жалба, съдържанието на пратката трябва да бъде проверено в присъствието на куриера. Ако има пратката е увредена или има несъответствие на съдържанието с поръчката, тя трябва да бъде съобщена на куриера, за да се подготви доклад за щета. Подписаният доклад ще улесни разглеждането на жалбата.
   6. Препоръчва се да се предостави следната информация в описанието на жалбата на клиента:
    1. информация и обстоятелства относно предмета на жалбата, особено вида и датата на възникване на дефекта;
    2. искане за привеждане на Продукта в съответствие с Договора за продажба или декларация за намаляване на цена или отказ от Договора за продажба; и
    3. данни за контакт на жалбоподателя - това ще улесни и ускори разглеждането на жалбата от Продавача. Изискванията, представени в предходното изречение, са само препоръчителни и не засягат ефективността на подадените оплаквания с пропускането на препоръчаното описание на жалбата.
   7. Незабавно ще изпратим потвърждението до Клиента относно получаването на жалба на траен носител на данни под формата на имейл.
   8. Всички продукти, предлагани в Магазина, са с 24 месечна гаранция.
   9. Гаранцията не се прилага в случай на повреда, причинена от неправилна употреба, поддръжка, несъвместима с ръководството на потребителя или износване.
   10. Гаранцията не важи и за щети, причинени от наводняване, смачкване или разрушаване.
   11. Продукт, изпратен за рекламация и не приет от Клиента в рамките на 1 година, ще бъде отстранен.
  8. Информация за ODR

   ODR Платформата е интерактивен уебсайт, който е точка за достъп за потребители и предприемачи, които желаят да разрешат спор чрез извънсъдебни мерки (ODR - Онлайн разрешаване на спорове). Тази платформа дава възможност за подаване на жалба относно стоки или услуги, закупени чрез Интернет, във Великобритания и в чужбина. Горното се осъществява чрез попълване на електронен формуляр и намиране на подходящо учреждение, което ще се справи с спора. Всички институции, посочени в платформата, са проверени, което гарантира, че те отговарят на приложимите разпоредби на закона и че са регистрирани от държавни органи. Платформата е достъпна на: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Ние предоставяме нашия имейл адрес като първа точка за контакт: info@vasco-electronics.bg.

  9. Технически изисквания
   1. Vasco Electronics продава стоки чрез организиран електронен магазин чрез Интернет.
   2. За да използва електронния магазин, Клиентът трябва сам да получи достъп до компютърна или друго потребителско устройство с достъп до Интернет.
   3. Магазинът полага най-добрите усилия, за да направи възможно използването на услугата за потребителите на Интернет посредством всички популярни Интернет браузъри, операционни системи, видове устройства и видове интернет връзки. Минималните технически изисквания, позволяващи използването на уебсайта на Магазина, включват интернет браузъра с версията (поне) Internet Explorer 8 или Chrome 16 или Firefox 10 или Opera 11 или Safari 5 или по-нова, с активирана поддръжка на Javascript, приемане на бисквитки и интернет връзка с честотната лента най-малко 256.
   4. Уведомяваме, че използването на услуги, предоставяни по електронен път, е свързано с възможен риск от заразяване на ИТ системата с нежелан софтуер (вирус).
   5. За да се приложат основните правила за безопасност по отношение на използването на Магазина, се препоръчва устройството, което се използва от Клиента, да има по-специално следното:
    1. антивирусна система с последната версия на дефинициите и актуализациите на вирусите. Антивирусната програма трябва да бъде актуализирана;
    2. ефективен firewall;
    3. инсталирани всички налични актуализации на операционната система и интернет браузъра, които се отнасят за безопасностт;
    4. активирана функция за приемане на бисквитки и Javascript в интернет браузъра;
    5. софтуер позволяващ четене на файлове във формат PDF.
   6. Освен заплахи в резултат на вируси, възможните заплахи включват и атаки на хакери. Магазинът декларира, че използва мерки за сигурност, насочени към деактивиране и значително възпрепятстване на проникването в системата.
   7. Магазинът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с дефектното функциониране на електронното оборудване на Клиента и за липсата на параметри, позволяващи събиране на данни от Клиента.
  10. Заключителни разпоредби
   1. Уреждането на всички спорове между Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. и Клиента е обект на съдебен спор в съответствие с практиката, която не нарушава колективните интереси на потребителите.
   2. Уреждането на всички спорове между Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. и Клиента, който не е потребител, е обект на съдебен спор в компетентния съда в населеното място за Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.
   3. За неуредените тук въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за предоставяне на услуги по електронен път и други разпоредби на Полското законодателство.
  11. Изменения на условията на ползване
   1. Всеки Клиент ще бъде информиран за планираните промени в Правилата чрез публикуване на съобщение на www.vasco-electronics.bg от Доставчика на услуги относно промените в Условията за ползване, включително списъка с измененията на Условията за обслужване и тази информация ще бъде съхранява се на уебсайта за периода от поне 14 последващи календарни дни, докато Клиентите с потребителски акаунти бъдат допълнително информирани от Доставчика на услуги чрез изпращане на информация на имейл адреса, посочен в регистрационната форма, съдържаща списъка на Условията от изменения на услугата.
   2. Информирането за промените в Условията за ползване ще се извърши не по-късно от 14 календарни дни преди въвеждането на тези промени. Когато Клиентът с потребителски акаунт не приеме новото четене на Условията за ползване, той / тя е длъжен да уведоми писмено за този факт на следния адреса Vasco Electronics, al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, Poalnd или на имейл: info@vasco-electronics.bg, в рамките на 14 дни от информирането за изменение на Условията за ползване.