PMM VASCO Спешен екип

Как екипът за спешни случаи на PMM Vasco бе създаден

През март 2022 г. Vasco Electronics и Polish Medical Mission обединиха усилията си за стартиране на екипа за спешни случаи PMM Vasco. Основната му цел е да достига до места, ударени от природни бедствия или в хуманитарна криза в рамките на 24-48 часа.

Този проект бе създаден, тъй като ние, Vasco Electronics, се обединихме сили с Polish Medical Mission. Тя е известна с 23-годишния си опит в предоставянето на медицинска помощ по целия свят на нуждаещите се. Това има прилика с Vasco Electronics, тъй като нашата мисия е да помогнем на хората да общуват и да разчупят езиковите бариери.

Още по-важно е, че нашият изпълнителен директор Мацей Горалски е парамедик по образование, с професионален опит в тази област и бе желал допълнително да помогне на хората, нуждаещи се от медицинска помощ.

Нашите цели

Ето как Мацей описва произхода и целите на екипа:

"VASCO Electronics ще подкрепи развиващ се екип в областта на организацията и планирането на спасителни действия, както и съхранение и покупката на оборудване/лекарства. Ще промотираме и действието на екипа на местно и глобално ниво, включително планиране и реализиране на набирането на средства. Последно, но не на последно място, ние възнамеряваме да финансираме обучението на екипа - както в рамките на професионалното развитие, така и относно принципите на безопасността на мисията, биологичните и терористични заплахи, както и избрани аспекти на спешнмата тропическа и пътуваща медицина “. Казва Мацей Горалски, изпълнителен директор на Vasco Electronics, опитен парамедик и ръководител на спешния екип.

Какво е спешен екип PMM Vasco?

Ние формираме екипа за спешни случаи на PMM Vasco, чиято основна работа е да помогне на жертвите на природни бедствия и хуманитарни кризи, където местните власти не могат да действат навреме.

Спешният екип на PMM Vasco ще бъде сформиран от професионално обучени лица със собствен достъп до логистика и оборудване. Медицинският персонал ще бъде обучен, както в медицинската, така и в немедицинската област, за да се развият умения и компетенции на членовете му.

В допълнение, работата на екипа ще бъде съгласувана да действа с директивите на Световната Здравна Организация.

Как ще работи екипът?

Заедно с Polish Medical Mission, ние се стремим да държим отворени съзнанията и сърцата си, и непрекъснато намираме нови начини да помагаме на хората. Поради тази причина се формира спешния екип PMM Vasco, тъй като искаме да продължим мисията си на по-високо ниво.

Обучението на екипа ще бъде съвместно с нас, Vasco Electronics, тъй като искаме да се уверим, че членовете му са високо компетентни и могат да се изправят пред ежедневни предизвикателства. В допълнение, Polish Medical Mission ще сподели дългия си опит с екипа, за да е възможно най-добре подготвен за мисиите.

Освен споменатите цели, екипът ще има възможност да повлияе на света около нас. Те ще споделят своя опит с местните медицински организации и ще им помогнат при изпълнение на задълженията си.

Нашата цел е да формираме екип от положителни, мотивирани и комуникативни хора, които искат да помогнат на другите. Ние наистина вярваме, че заедно можем да променим света.