Skip to main content
Колко често се среща многоезичност в хората?

Колко често се среща двуезичие в хората?

Колко често се среща многоезичност в хората? Това е любопитен въпрос, задаван от много хора, но без ясен отговор. Тъй като няма световно преброяване, може само да се гадае. Какъв е терминът за използването на няколко езика, може да попитате? Повечето хора наричат ​​това двуезичие за способността да се говорят два езика или многоезичност за умението да се говорят 3 или повече.

Въпреки че някои демографски експерти твърдят, че двуезичие може да се открие в повече от половината човешка раса, други обсъждат как точно да се дефинира терминът многоезичност като отправна точка за адекватната му оценка. Тогава какво точно означава да си двуезичен и да можеш да говориш на езика на другия? 

Що е то двуезичие?

Най-общо казано, често се приема, че да си двуезичен е способността да общуваш разбираемо на два езика. Официалните дефиниции на речника обаче определят „двуезичие“ като способността да се говори свободно на двата езика. Въпреки че и двете може да се окажат еднозначни с понятието многоезичност, има значителна разлика между двете определения.

Като се има в предвид, че почти половината от световното население владее до някакво ниво поне един език извън техния роден, действителният брой на хората владеещи многоезичност по света все още не е определен. Все пак ползите за един човек да бъде двуезичен са очевидни за повечето нации, които са предприели активни мерки, за да гарантират, че гражданите им са образовани от ранна възраст на детето, както и добре подготвени за международните пазари на труда в чужбина.

Двуезичие в числа

Двуезичие в числа

И така, какъв процент от света е двуезичен? Въпреки че сега много държави изискват задължително изучаване за втори език още в ранното образование на детето, повечето не се определят като говорещи различни езици, а по-скоро многоезични. Със световната миграция, която е най-висока за всички времена поради растежа на технологиите, възникващ икономически растеж, високи нива на образование на детето и по-добри възможности, много страни изпитват високи нива на имиграция и следователно приютяват множество езици в границите си, дори без голям брой граждани да говорят повече от родния език.

Говорете повече езици сега

Брой многоезични страни в Европа и отвъд

Според независимо проучване от 2017 г. на Световния икономически форум, има само 34 официално многоезични страни, докато в две – Съединените щати и Мексико, изобщо не е обявен официален език. На края на спектъра за многоезичност е Боливия, която твърди, че има най-много официални езици в сравнение с всички други многоезични страни в света. Те наброяват 38, повечето от които са местни езици, някои от които вече изчезнали, но все още признати.

Мислите, че това е много? Има много многоезични страни с повече дори от Боливия, но те са неофициални, въпреки че са общопризнати. Племенната нация Папуа Нова Гвинея в югозападната част на Тихия океан твърди, че има 840 различни живи езика. Това определено я поставя в списъка с многоезични страни.

Архипелагът Индонезия в Югоизточна Азия също може да се похвали с многоезичност, имайки цели 707 живи езика по бреговете си. Въпреки че Нигерия твърди, че има 517 езика, единственият официален език и главен за употреба е английският поради бившия британски колониализъм, който приключва през 1960 г. Но въпреки това, мястото и измежду други многоезични страни е гарантирано.

Английски като официален език и мултинационализмът

Според данни на Wikipedia.org към 2019 г.,  има 55 нации, в които английският е обявен за официален език, някои от които са многоезични страни в Европа. Любопитно е, че тази цифра изключва Съединените щати и Великобритания, които не се изтъкват с претенция за това като се има в предвид че английският е най-много използван. Въпреки това, като се има в предвид етническото разнообразие там и двете се броят като многоезични страни.

Развитие на езиковите умения на децата

Тъй като повечето нации са осъзнали, че мултинационализмът и съответно следващата го многоезичност са неизбежни и че английският е посреднически инструмент за бизнеса, много правителства са въвели образователни политики за многоезичност, с цел изучаването на английски език като инвестиция в бъдещия социален и икономически растеж на детето.

В проучвателен проект на Университета на Уинипег те изчислиха, че има най-малко 142 държави в света, където изучаването на английски език е задължително изискване в началното ниво на държавно образование на детето, което прави голяма част от гражданите на страните, говорещи много езици.

Двуезични деца живеещи в чужбина

Какво ще кажете за английския тогава? Несъмнено наивно е предположението сред говорещите английски език и че терминът двуезичен се отнася до английски + всеки друг език. Но като се има предвид огромната му международна стойност в наши дни в бизнеса, търговията и масовата миграция, наред с други неща, английският сега е втори език за по-голямата част от света, независимо дали е по избор или не.

Днес има приблизително 1,35 милиарда говорещи английски език по света, на които английският е роден или могат да говорят английски като втори език, което ги нарежда сред тези, които говорят няколко езика. Такава огромна статистика е изоставена само от китайския мандарин, който се оценява на 1,1 милиарда говорители по целия свят. Мандаринът обаче остава предимно регионален и има ограничена употреба в сравнение с английския извън Китай и китайския бизнес свят.

Има ли преимущество групата двуезични деца

Има ли преимущество групата двуезични деца

За всички двуезични деца, които имат късмета да се родят в семейства с многоезичност, изучаването на няколко езика наведнъж е естествено, особено в чужбина. Но за повечето хора това е набор от умения на детето, които се придобиват в класната стая от ранна възраст. Всъщност в доста многоезични страни в Европа, например, английският е станал толкова често срещан като основен елемент на образованието на детето, че да сте едно от всички други двуезични деца дори не е достатъчно, за да ви осигури прилична работа (имайте предвид, това със сигурност не нарушава общите предимства от владеенето на многоезичност).

Развитие на езиците на децата

В страни, където английският е втори език, много международни компании в чужбина са поставили много езикови изисквания за своите кандидати въз основа двата езика. Обикновено това се състои от местния език, плюс английски, плюс специализиран език или дори повече за специфични бизнес цели, използвани от компанията. В повечето напреднали страни тези, които говорят повече от двата езика, обикновено получават по-добри работни места и напредват в кариерата си от тези, които не говорят. Говорете за предимствата да сте едно от двуезичните деца!

Двуезични книги за деца

Липсата на свободно достъпни двуезични книги за деца, в голям брой многоезични страни в Европа и другаде определено не допринася за тяхното развитие. Доста често, тези двуезични книги за деца могат да бъдат намерени само в библиотеките, което допълнително ограничава броя двуезични деца които могат да се докоснат до тях.

Като се има в предвид че из повечето многоезични страни в Европа, издателската индустрия пренебрегва тези двуезични деца, много семейства са изправени пред значителни езикови бариери, заради това колко рядко се намират двуезични книги за деца. В други многоезични страни, където има широко разпространена многоезичност измежду семействата, има тенденция да се говори главно на основния език на страната, което също има негативно влияние за всички двуезични деца. И нека не забравяме, че даже и там липсата на двуезични книги за деца не може да бъде лесно игнорирана.

Всички двуезични деца се нуждаят от литература, която утвърждава тяхната идентичност и ги насърчава да общуват с младежи от различен произход. Имигрантските двуезични деца в САЩ са често от най повлияните групи, поради ограничени доходи, които правят закупуването на двуезични книги за деца една значителна инвестиция. А истината е че тези двуезични книги за деца позволяват на такива семейства да се свържат с истории от техния етнос, които както родителите така и техните двуезични деца да разберат лесно.

Колко американци са двуезични?

Колко американци са двуезични?

По-малко, отколкото можете да си представите, тъй като всички най-големи англоговорящи нации, Съединените щати, Канада, Великобритания и Австралия, не изискват задължително изучаване на втори език в системите на държавните училища. Това може да изглежда очевидно за някои, тъй като английският вече е неофициалният международен език на света, но тези нации може в крайна сметка да се окажат в неравностойно конкурентно положение в бъдеще да не прилагат изучаването на езици в своите образователни програми някъде по-надолу. Както предстои да установим, говоренето на няколко езика може да бъде предимство само по себе си, без значение какви са езиците.

Предимства на двуезичието

Предимства на двуезичието

Освен че е впечатляващо допълнение към автобиографията ви, последните проучвания показват, че има много предимства от владеенето на двуезичие. На работното място хората, които говорят няколко езика, често превъзхождат колегите, които говорят един език, поради способността им да превключват задачите и фокусираното внимание към детайлите. Също така двуезичен служител може да се използва за взаимоотношения със служители, бизнес сделки или командировки, когато е необходимо за цели, изискващи специфичен език. Ползите от това да говориш на два езика на работното място определено надвишават всяка друга алтернатива с голям шанс. Що се отнася до отрицателните ефекти от двуезичието, те със сигурност не надвишават ползите.

Психология на билингвизма

Оказва се, че има много психологически и социални ползи от двуезичието. Доказано е, че двуезичният мозък е по-познавателен за околната среда, фокусиран и по-малко разсеян от едноезичния си аналог. Тези, които говорят повече от един език, също са свикнали да приемат емоционални знаци от различни хора в мултикултурни среди, което ги прави по-съпричастни и социално осъзнати. За децата ученето на няколко езика наведнъж е доказано полезно за развитието на мозъка и развива умения за многозадачност през целия живот, наред с други неща. В по-напреднала възраст възможността за развитие на два езика помага за предотвратяване на деменция, Алцхаймер и свързани с възрастта загуба на паметта и умствен упадък. Едва ли може да се спори, че ползите от развитието на чужд език са значителни.

Необходимост от развитие на няколко езика

Така че, ако говоренето на няколко езика е толкова страхотно, защо не го правят всички? Някои нации, особено англоговорящите, намират за трудно да убедят обществото в необходимостта от прилагане на мандати за програми за изучаване на езици, ако те не се използват в ежедневието или в рамките на работната сила. Това обаче може един ден да се промени в Съединените щати, тъй като испанският език става все по-интегриран в американската култура, медии, бизнес и политика. Но докато това се случи, докато останалият свят прегръща предимствата на говоренето на два езика, на американците често се налага да използват преводач на VASCO!

Изучаването на Български език заедно с други

В България, ситуацията с развитието умения за говорена на Български език, заедно с чужди е от също такова значение. Тъй като говореното на български език е все още нишово, у нас, както и в чужбина се набляга значително на уменията по чужди езици. Но ако това не е от вашите силни страни, какъв е най-добрия начин да превъзмогнете това? Нека видим в следващия параграф:

Vasco Translator на помощ на езиците в България

Vasco Electronics е специализирана в ръчни преводачи с гласово управление, които могат да превеждат до 108 различни езика. Сърцето на нашите незабавни преводачи се основава на авангардни технологии. Той безупречно съпоставя фразите и термините на един език с друг и произнася думите на целевия език като местен. Преводачите на Vasco автоматично се свързват с GSM мрежи в почти 200 държави без допълнителни такси, регистрации или абонаменти. Резултатът е отлично разбиране и безупречно произношение, което се побира в джоба ви – можете да говорите много езици, без да учите, и да се насладите на предимствата на владеенето на множество езици. Намерете нови приятели в България или чужбина и открийте възможности за бизнес, където и да отидете!

Подобни публикации:

Robert Faber

Робърт е запален пътешественик и фен на новите технологии. Той може да готви добре, но никога няма достатъчно време за това и накрая се оплаква от повечето ястия. Редовен във фитнеса.