Колко често се среща двуезичие в хората?

Колко често се среща многоезичност в хората?
25 октомври 2022

Колко често се среща многоезичност в хората? Това е любопитен въпрос, задаван от много хора, но без ясен отговор. Тъй като няма световно преброяване, може само да се гадае. Какъв е терминът за използването на няколко езика, може да попитате? Повечето хора наричат ​​това двуезичие за способността да се говорят два езика или многоезичност за умението да се говорят 3 или повече.

Въпреки че някои демографски експерти твърдят, че двуезичие може да се открие в повече от половината човешка раса, други обсъждат как точно да се дефинира терминът многоезичност като отправна точка за адекватната му оценка. Тогава какво точно означава да си двуезичен и да можеш да говориш на езика на другия? 

Що е то двуезичие?

Най-общо казано, често се приема, че да си двуезичен е способността да общуваш разбираемо на два езика. Официалните дефиниции на речника обаче определят „двуезичие“ като способността да се говори свободно на двата езика. Въпреки че и двете може да се окажат еднозначни с понятието многоезичност, има значителна разлика между двете определения.

Като се има в предвид, че почти половината от световното население владее до някакво ниво поне един език извън техния роден, действителният брой на хората владеещи многоезичност по света все още не е определен. Все пак ползите за един човек да бъде двуезичен са очевидни за повечето нации, които са предприели активни мерки, за да гарантират, че гражданите им са образовани от ранна възраст на детето, както и добре подготвени за международните пазари на труда в чужбина.

Двуезичие в числа

Двуезичие в числа

И така, какъв процент от света е двуезичен? Въпреки че сега много държави изискват задължително изучаване за втори език още в ранното образование на детето, повечето не се определят като говорещи различни езици, а по-скоро многоезични. Със световната миграция, която е най-висока за всички времена поради растежа на технологиите, възникващ икономически растеж, високи нива на образование на детето и по-добри възможности, много страни изпитват високи нива на имиграция и следователно приютяват множество езици в границите си, дори без голям брой граждани да говорят повече от родния език.

Говорете повече езици сега

Брой многоезични страни в Европа и отвъд

Според независимо проучване от 2017 г. на Световния икономически форум, има само 34 официално многоезични страни, докато в две – Съединените щати и Мексико, изобщо не е обявен официален език. На края на спектъра за многоезичност е Боливия, която твърди, че има най-много официални езици в сравнение с всички други многоезични страни в света. Те наброяват 38, повечето от които са местни езици, някои от които вече изчезнали, но все още признати.

Мислите, че това е много? Има много многоезични страни с повече дори от Боливия, но те са неофициални, въпреки че са общопризнати. Племенната нация Папуа Нова Гвинея в югозападната част на Тихия океан твърди, че има 840 различни живи езика. Това определено я поставя в списъка с многоезични страни.

Архипелагът Индонезия в Югоизточна Азия също може да се похвали с многоезичност, имайки цели 707 живи езика по бреговете си. Въпреки че Нигерия твърди, че има 517 езика, единственият официален език и главен за употреба е английският поради бившия британски колониализъм, който приключва през 1960 г. Но въпреки това, мястото и измежду други многоезични страни е гарантирано.

Английски като официален език и мултинационализмът

Според данни на Wikipedia.org към 2019 г.,  има 55 нации, в които английският е обявен за официален език, някои от които са многоезични страни в Европа. Любопитно е, че тази цифра изключва Съединените щати и Великобритания, които не се изтъкват с претенция за това като се има в предвид че английският е най-много използван. Въпреки това, като се има в предвид етническото разнообразие там и двете се броят като многоезични страни.

Развитие на езиковите умения на децата

Тъй като повечето нации са осъзнали, че мултинационализмът и съответно следващата го многоезичност са неизбежни и че английският е посреднически инструмент за бизнеса, много правителства са въвели образователни политики за многоезичност, с цел изучаването на английски език като инвестиция в бъдещия социален и икономически растеж на детето.

В проучвателен проект на Университета на Уинипег те изчислиха, че има най-малко 142 държави в света, където изучаването на английски език е задължително изискване в началното ниво на държавно образование на детето, което прави голяма част от гражданите на страните, говорещи много езици.

Двуезични деца живеещи в чужбина

Какво ще кажете за английския тогава? Несъмнено наивно е предположението сред говорещите английски език и че терминът двуезичен се отнася до английски + всеки друг език. Но като се има предвид огромната му международна стойност в наши дни в бизнеса, търговията и масовата миграция, наред с други неща, английският сега е втори език за по-голямата част от света, независимо дали е по избор или не.

Днес има приблизително 1,35 милиарда говорещи английски език по света, на които английският е роден или могат да говорят английски като втори език, което ги нарежда сред тези, които говорят няколко езика. Такава огромна статистика е изоставена само от китайския мандарин, който се оценява на 1,1 милиарда говорители по целия свят. Мандаринът обаче остава предимно регионален и има ограничена употреба в сравнение с английския извън Китай и китайския бизнес свят.

Има ли преимущество групата двуезични деца

Има ли преимущество групата двуезични деца

За всички двуезични деца, които имат късмета да се родят в семейства с многоезичност, изучаването на няколко езика наведнъж е естествено, особено в чужбина. Но за повечето хора това е набор от умения на детето, които се придобиват в класната стая от ранна възраст. Всъщност в доста многоезични страни в Европа, например, английският е станал толкова често срещан като основен елемент на образованието на детето, че да сте едно от всички други двуезични деца дори не е достатъчно, за да ви осигури прилична работа (имайте предвид, това със сигурност не нарушава общите предимства от владеенето на многоезичност).

Развитие на езиците на децата

В страни, където английският е втори език, много международни компании в чужбина са поставили много езикови изисквания за своите кандидати въз основа двата езика. Обикновено това се състои от местния език, плюс английски, плюс специализиран език или дори повече за специфични бизнес цели, използвани от компанията. В повечето напреднали страни тези, които говорят повече от двата езика, обикновено получават по-добри работни места и напредват в кариерата си от тези, които не говорят. Говорете за предимствата да сте едно от двуезичните деца!

Двуезични книги за деца

Липсата на свободно достъпни двуезични книги за деца, в голям брой многоезични страни в Европа и другаде определено не допринася за тяхното развитие. Доста често, тези двуезични книги за деца могат да бъдат намерени само в библиотеките, което допълнително ограничава броя двуезични деца които могат да се докоснат до тях.

Като се има в предвид че из повечето многоезични страни в Европа, издателската индустрия пренебрегва тези двуезични деца, много семейства са изправени пред значителни езикови бариери, заради това колко рядко се намират двуезични книги за деца. В други многоезични страни, където има широко разпространена многоезичност измежду семействата, има тенденция да се говори главно на основния език на страната, което също има негативно влияние за всички двуезични деца. И нека не забравяме, че даже и там липсата на двуезични книги за деца не може да бъде лесно игнорирана.

Всички двуезични деца се нуждаят от литература, която утвърждава тяхната идентичност и ги насърчава да общуват с младежи от различен произход. Имигрантските двуезични деца в САЩ са често от най повлияните групи, поради ограничени доходи, които правят закупуването на двуезични книги за деца една значителна инвестиция. А истината е че тези двуезични книги за деца позволяват на такива семейства да се свържат с истории от техния етнос, които както родителите така и техните двуезични деца да разберат лесно.

Колко американци са двуезични?

Колко американци са двуезични?

По-малко, отколкото можете да си представите, тъй като всички най-големи англоговорящи нации, Съединените щати, Канада, Великобритания и Австралия, не изискват задължително изучаване на втори език в системите на държавните училища. Това може да изглежда очевидно за някои, тъй като английският вече е неофициалният международен език на света, но тези нации може в крайна сметка да се окажат в неравностойно конкурентно положение в бъдеще да не прилагат изучаването на езици в своите образователни програми някъде по-надолу. Както предстои да установим, говоренето на няколко езика може да бъде предимство само по себе си, без значение какви са езиците.

Предимства на двуезичието

Предимства на двуезичието

Освен че е впечатляващо допълнение към автобиографията ви, последните проучвания показват, че има много предимства от владеенето на двуезичие. На работното място хората, които говорят няколко езика, често превъзхождат колегите, които говорят един език, поради способността им да превключват задачите и фокусираното внимание към детайлите. Също така двуезичен служител може да се използва за взаимоотношения със служители, бизнес сделки или командировки, когато е необходимо за цели, изискващи специфичен език. Ползите от това да говориш на два езика на работното място определено надвишават всяка друга алтернатива с голям шанс. Що се отнася до отрицателните ефекти от двуезичието, те със сигурност не надвишават ползите.

Психология на билингвизма

Оказва се, че има много психологически и социални ползи от двуезичието. Доказано е, че двуезичният мозък е по-познавателен за околната среда, фокусиран и по-малко разсеян от едноезичния си аналог. Тези, които говорят повече от един език, също са свикнали да приемат емоционални знаци от различни хора в мултикултурни среди, което ги прави по-съпричастни и социално осъзнати. За децата ученето на няколко езика наведнъж е доказано полезно за развитието на мозъка и развива умения за многозадачност през целия живот, наред с други неща. В по-напреднала възраст възможността за развитие на два езика помага за предотвратяване на деменция, Алцхаймер и свързани с възрастта загуба на паметта и умствен упадък. Едва ли може да се спори, че ползите от развитието на чужд език са значителни.

Необходимост от развитие на няколко езика

Така че, ако говоренето на няколко езика е толкова страхотно, защо не го правят всички? Някои нации, особено англоговорящите, намират за трудно да убедят обществото в необходимостта от прилагане на мандати за програми за изучаване на езици, ако те не се използват в ежедневието или в рамките на работната сила. Това обаче може един ден да се промени в Съединените щати, тъй като испанският език става все по-интегриран в американската култура, медии, бизнес и политика. Но докато това се случи, докато останалият свят прегръща предимствата на говоренето на два езика, на американците често се налага да използват преводач на VASCO!

Изучаването на Български език заедно с други

В България, ситуацията с развитието умения за говорена на Български език, заедно с чужди е от също такова значение. Тъй като говореното на български език е все още нишово, у нас, както и в чужбина се набляга значително на уменията по чужди езици. Но ако това не е от вашите силни страни, какъв е най-добрия начин да превъзмогнете това? Нека видим в следващия параграф:

Vasco Translator на помощ на езиците в България

Vasco Electronics е специализирана в ръчни преводачи с гласово управление, които могат да превеждат до 108 различни езика. Сърцето на нашите незабавни преводачи се основава на авангардни технологии. Той безупречно съпоставя фразите и термините на един език с друг и произнася думите на целевия език като местен. Преводачите на Vasco автоматично се свързват с GSM мрежи в почти 200 държави без допълнителни такси, регистрации или абонаменти. Резултатът е отлично разбиране и безупречно произношение, което се побира в джоба ви – можете да говорите много езици, без да учите, и да се насладите на предимствата на владеенето на множество езици. Намерете нови приятели в България или чужбина и открийте възможности за бизнес, където и да отидете!

Накратко:

Двуезичието е способността да се говори на два езика и е разпространено сред повече от половината от човешката популация. Официалните дефиниции в речниците определят „двуезичие“ като способността да се говори свободно на двата езика. Почти половината от световното население владее до някаква степен поне един език извън техния роден. Децата, които са двуезични, имат предимства като по-добри професионални възможности и напредък в кариерата си. Двуезичните книги за деца не са широко достъпни в голям брой многоезични страни в Европа и други места. Изучаването на няколко езика е полезно за развитието на мозъка и развива умения за многозадачност през целия живот. В България, уменията за говорене на български език са все още нишови, но значително се набляга на уменията по чужди езици.

FAQ:

Какви са предимствата за децата, които са двуезични?

Децата, които са двуезични, се радват на множество предимства. Те могат да комуникират с по-голям брой хора, да разбират и говорят на различни езици, да имат по-широк кръг от приятели и да имат по-добри възможности за образование и кариера в бъдеще. Освен това, двуезичните деца обикновено имат по-добри когнитивни умения, като по-добра памет, по-добра концентрация и по-бързо решаване на проблеми. Те също така имат по-голяма културна осведоменост и по-добро разбиране на различните култури и традиции.

Каква е ситуацията с двуезичните книги за деца в многоезичните страни в Европа и други места?

Ситуацията с двуезичните книги за деца в многоезичните страни в Европа и други места е разнообразна. В някои страни като Швейцария и Белгия, двуезичните книги са широко разпространени и се използват като средство за обучение на деца в двуезични училища. В други страни като Великобритания и Франция, двуезичните книги за деца не са толкова популярни, но все повече издателства започват да ги произвеждат. В някои страни като Германия и Холандия, двуезичните книги са насочени към имигрантските общности и се използват като средство за интеграция на децата в новата им среда.

Какви са предимствата от изучаването на няколко езика едновременно?

Изучаването на няколко езика едновременно има множество предимства. То може да подобри когнитивните функции, като паметта, вниманието и решаването на проблеми. Освен това, това може да бъде полезно при пътувания и работа в международна среда. Изучаването на няколко езика може да подобри и културната осведоменост и да помогне за разбирането на различни култури и обичаи.

Подобни публикации:

Робърт Фейбър

Робърт е запален пътешественик и фен на новите технологии. Той може да готви добре, но никога няма достатъчно време за това и накрая се оплаква от повечето ястия. Редовен във фитнеса.

Подобни вписвания

Интересни факти за Африка: Континент на чудесата

Интересни факти за Африка: Континент на чудесата

Aфрика, континент, пълен с чудеса, е съкровищница, която привлича както пътешественици, така и любопитни умове. И така, може би се чудите какви ли интересни факти за Африка ще разгледаме? От обширните си савани до оживените градове, както Южна, така и Северна Африка е...

Културни различия: Какво не трябва да се прави в чужбина

Културни различия: Какво не трябва да се прави в чужбина

Да тръгнете на пътешествие до други страни може да бъде вълнуващо изживяване, но е важно да зачитате местните обичаи и традиции на всяка различна дестинация. Например, разумно е да знаете неща, които не трябва да правите в Дубай, когато планирате ваканция в този...

Най-добрите места за посещение в света за всеки месец от годината

Най-добрите места за посещение в света за всеки месец от годината

Случвало ли Ви се е да стегнете багажа си, треперейки от вълнение, само за да разберете, че Вашата мечтана дестинация в момента е сезона на ураганите? Или още по-лошо - сезон на пълни с туристи улици, където дори не можете да видите атракцията, за която сте отишли?...

Честита Баба Марта  – поглед към балканския фолклор и традиции

Честита Баба Марта – поглед към балканския фолклор и традиции

Честита Баба Марта! Всяка страна има свои уникални традиции и празници и България не прави изключение. Нека разгледаме историята на Баба Марта в детайли… Какво е Баба Марта? Баба Марта е древен български празник, който отбелязва идването на пролетта и се чества на 1...

Мистерията на език на’ви от Аватар: Лингвистично пътешествие

Мистерията на език на’ви от Аватар: Лингвистично пътешествие

В кинематографичния шедьовър, Аватар, режисьорът Джеймс Камерън пренесе публиката на тучната и жизнена луна Пандора, където живеят местните хора на'ви. Но какъв език говорят на'ви? Език на'ви ли се казва или това е името на хората, които го говорят? В центъра на...

Кой е най-лесният за изучаване език в света?

Кой е най-лесният за изучаване език в света?

Започването на изучаване на нов език често включва един фундаментален въпрос: „Кой е най-лесният език за изучаване?“. Тази статия ще помогне за разбирането на различните аспекти, които допринасят за лекотата на изучаването на езици. Ще навлезем дълбоко в света на...

Коледа по света: Как да прекараме празниците?

Коледа по света: Как да прекараме празниците?

Коледа не е просто празник - това е чувство, което прекосява границите. За безстрашните пътешественици и хората от смесени семейства, това е възможност да се запознаят с различни коледни традиции по света. Нека заедно научим как хората празнуват Коледа по света....

Защо английският език е международен?

Защо английският език е международен?

В днешния свързан и бързо променящ се свят, концепцията за "общ език" е по-актуална от всякога. Дали английският е световен език? Повечето от нас биха се съгласили, че той е глобалния език на бизнеса, медиите и дипломацията. Но как този език, със скромно начало на...

Коледни подаръци за семейство и приятели: Vasco Translator

Коледни подаръци за семейство и приятели: Vasco Translator

Избирането на подарък често може да бъде трудна задача. Това е предизвикателство, пред което са изправени много от нас, особено по време на празници и при специални поводи като рожден ден или годишнини. Независимо дали Ви трябва идея за подарък за коледа, избирате...

Магията на Египет: Почивка през декември

Магията на Египет: Почивка през декември

С наближаването на декември отново изплува вечният въпрос къде да прекараме празниците. Има дестинации, които обещават празнична атмосфера, други бягство от студа, а Египет се отличава като уникална комбинация от двете. Тази страна привлича много туристи през пиковия...